Přijímací řízení

Sledování přijímacího řízení

Jaké údaje jsou mi přístupné?

Od 25. 5. 2020

V tomto období je možné pod vygenerovaným číselným identifikátorem, který získáte při vyplňování žádosti, sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webu mateřské školy. V této fázi budete kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v přihlášce.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v přihlášce.

 

O přijetí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

 

V portálu jsou uchovány pouze údaje potřebné k výpočtu bodového hodnocení a pro automatizované generování rozhodnutí o přijetí, nepřijetí apod. Tyto údaje jsou uvedeny v hlavní horní části stránky dítěte. Jsou to údaje, které byly naposled uloženy při generování přiihlášky.

Dále je na stránce uveden seznam všech škol, kam byla podána přihláška dítěte. V seznamu je pro každou školu uvedeno:

  • jaký je počet získaných bodů na této škole,
  • jaká je kapacita školy / na jaké pozici se dítě umístilo,
  • zda se dítě umístilo v seznamu do počtu volných míst, umístilo se nad čarou,
  • zda bylo dítě na školu přijato, zákonný zástupce se dostavil do školy a vyzvedl si rozhodnutí o přijetí,
  • zda bylo zákonným zástupcem podepsáno zpětvzetí a bylo na škole ukončeno správní řízení,
  • zda je zde přihláška přijata s výhradou.

Hodnoty uvedené na jednotlivých školách se mohou lišit podle toho, jak byla přihláška na konkrétní mateřské škole přijata.