Mateřská škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961