Mateřská škola Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160