Spádovost

Školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Pardubice se stanovují takto:

1. školský obvod tvoří území městského obvodu Pardubice II (Polabiny, Cihelna), městského obvodu Pardubice VII (Ohrazenice, Rosice, Trnová, Doubravice, Semtín) a území západní části městského obvodu Pardubice I (střed města na východě ohraničený levým břehem řeky Chrudimky)

Mateřská škola Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická 157,

Mateřská škola Pardubice Polabiny, Mladých 158,

Mateřská škola Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284,

Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Odborářů 345,

Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450,

Mateřská škola Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grussova 448,

Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225,

Mateřská škola Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160,

Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626,

Mateřská školy Pardubice, Na Třísle 70,

Mateřská škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961

 

 

2. školský obvod tvoří území městského obvodu Pardubice III (část Bílého Předměstí a Studánka vč. sídliště Dubina), městského obvodu Pardubice IV (Pardubičky, Nemošice, Drozdice, Mnětice, Staročernsko, Černá za Bory a Žižín), městského obvodu Pardubice VIII (Hostovice) a území východní části městského obvodu Pardubice I (střed města na západě ohraničený pravým břehem řeky Chrudimky)

Mateřská škola Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601,

Mateřská škola Koníček Pardubice, Bulharská 119,

Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691,

Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692,

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579,

Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991,

Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653,

Mateřská škola Korálek Pardubice, Rumunská 90,

Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8,

Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 (mateřská škola na adrese Pardubice – Černá za Bory, Hostovická 26),

Mateřská škola Pardubice-Hostovice 30

 

3. školský obvod tvoří území městského obvodu Pardubice V (část Zeleného Předměstí vč. sídliště Višňovka a Dukla, Nové Jesenčany a Dražkovice) a městského obvodu Pardubice VI (Svítkov, Popkovice, Staré Čívice, Lány na Důlku a Opočínek)

Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115,

Mateřská škola Pardubice Dražkovice 146,

Mateřská škola Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521,

Mateřská škola Pardubice Jesničánky, Raisova 226,

Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992,

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2100,

Mateřská škola Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice,

Mateřská škola Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku