Vydávání žádostí

Kdy probíhá vydávání žádostí o přijetí dětí do MŠ?

20.4.2020 – 12.5.2020

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy (žádost) můžete získat vyplněním elektronické žádosti na těchto internetových stránkách v období od 20.4. do 12.5.2020.

V případě, že nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete požádat PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ kontaktní místa:

  • Magistrát města Pardubic, oddělení školství, Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice, Ing. Iva Kamenická, 1. patro, č. dveří B108, tel. 466859531, e-mail: zapisydoms@mmp.cz 
  • Mateřské školy. Na každé mateřské škole ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol. Tyto informace získáte přímo v konkrétní mateřské škole nebo na jejích webových stránkách

 

Pro vyplnění můžete použít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Tento identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti.

Žádost po vygenerování vytiskněte v takovém počtu, na kolik mateřských škol dítě hlásíte.

Školy zapisujte v takovém pořadí, v jakém máte o umístění dítěte zájem.

 

Podepsanou žádost s přílohami doručte na vybrané mateřské školy ve II. fázi zápisů, tj. 11.5.2020-15.5.2020